Levende religion. Globalt perspektiv – lokal praksis

kr 379,00

Ny antologi som utforsker historiske hendelser og nåtidige trender, og viser hvordan religion og spiritualitet lever, reiser og er i stadig endring gjennom menneskers praksis og erfaring.

Varenummer: ISBN - 9788282172196 Kategori: Stikkord: , , , , Forfattere: Anna Rebecca Solevåg, Anne Kalvig

Beskrivelse

Hvordan viser globale forhold igjen i lokal, religiøs praksis? Hvilke innsikter får vi av å studere middelalderens pavekirke, afrikanske migrantmenigheter, muslimsk hverdagsliv, nyåndelige entreprenører og kirkelig dialogarbeid i én og samme bok? På hvilke måter kommer mangfoldet i religiøs praksis til uttrykk i Norge i dag – og hvordan kom slikt mangfold til uttrykk tidligere?

Levende religion utforsker aktuelle trender innen religionsforskningen, som globalisering, religiøs praksis og hverdagsreligion gjennom å se på lokale, religiøse manifestasjoner. Med Rogaland og særlig Stavanger-regionen som «sted», dekker artikkelforfatterne historiske hendelser og nåtidige trender, som viser hvordan religion og spiritualitet lever, reiser og er i stadig endring gjennom menneskers praksis og erfaring.

Boken er redigert av Anne Kalvig, førsteamanuensis i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger og Anna Rebecca Solevåg, førsteamanuensis i Det nye testamentet ved Misjonshøgskolen i Stavanger. De er tilknyttet UiS- og MHS-forskningssamarbeidet «Religion, kultur og globalisering».

Blant kapittelforfatterne er biskop i Stavanger bispedømme, Erling J. Pettersen, og flere toneangivende forskere innen historie, religionsvitenskap, teologi, antropologi og religions- didaktikk. Forskerne har tilhold ved Universitetet i Stavanger, Misjonshøgskolen i Stavanger, Stavanger universitetssjukehus og Stavanger bispedømme.

Levende religion er rikt illustrert, i hovedsak med fotografier tatt av Asbjørn Jensen.

Forfatter: Anne Kalvig og Anna Rebecca Solevåg (red.)

Innhold

Innledning
– Religiøs praksis som glokalt fenomen – 8
Anne Kalvig og Anna Rebecca Solevåg (red.)

Pavens lange arm
– lokalt og internasjonalt i stavangersk senmiddelalder (1300-1530) – 24
Torstein Jørgensen

Då det blei synd å le
– dei haugianske vekkingane som forandra Rogaland – 44
Svein Ivar Langhelle

”…vekkelsens opphavsmann, en hjemvendt amerikaner…”
– Sven Foldøen og amerikanske forynnelsesimpulser – 64
Kari G. Hempel

Fra Stavanger til ”jordens ender”
– Misjonsbevegelsen og dens fortellinger – 84
Kristin Tjelle Fjelde

”Av alle folkeslag, stammer, folk og tungemål”
– mangfold i den globale kirke i Rogaland  – 106
Tomas Sundnes Drønen og Stian Sørlie Eriksen

Troende, trøstende og kanskje tvilende
– transnasjonal muslimsk hverdag – 132
Gerd Marie Ådna

Frå New age til nyåndelegheit
– praktisert nyreligiøsitet gjennom seksti år – 154
Anne Kalvig

”Du trenger ikke tro på noe som helst!”
– buddhistisk praksis og refleksjon – 174
Jon Skarpeid

”Forsvinn i Jesu namn!”
– sjukdom, bibelbruk og impulsar frå global trusteologi – 192
Marta Høyland Lavik

Stillhet, innsikt og handling
– kvekernes religiøse og sosialetiske praksis – 212
Hans Erik Aarek

Statlig styring og folkelig engasjement
– religion og skole mellom det globale og det lokale – 232
Geir Skeie

Folkekirke og kirkefolk
– sterke tradisjoner og nye trender – 250
Erling J. Pettersen og Geir Skårland

Det er i møtet vi lever, beveger oss og er til
– dialogarbeid som religiøs praksis – 276
Silje Trym Mathiassen