Levende religion

HVORDAN VISER GLOBALE FORHOLD IGJEN I LOKAL, RELIGIØS PRAKSIS? På hvilke måter kommer mangfoldet i religiøs praksis til uttrykk i Norge i dag – og hvordan kom slikt mangfold til uttrykk tidligere? Levende religion utforsker aktuelle trender innen religionsforskningen, som globalisering, religiøs praksis og hverdagsreligion gjennom å se på lokale,...