Svein Øverland

Svein Øverland (f. 1969) er psykolog med spesialitet i barne- og ungdomspsykologi. Han har flere videreutdanninger innenfor kognitiv terapi, familieterapi og rettspsykiatri. Han er redaktør i Sexologi. tidsskrift for norsk Forening for Klinisk Sexologi. Øverland er fungerende seksjonssjef ved Sentral fagenhet ved avdeling Brøset og rådgiver ved Forvaringsavdelingen, trondheim fengsel. Han er også fagsjef i Superego AS. Svein Øverland blogger på http://psykologivirkeligheten.blogspot.no/

Utgivelser

Selvskading – en praktisk tilnærming (2006)
Stalking : forståelse, risiko og håndtering (2012)
Med blodsmak i munnen (2013)