Leif Jon Paulsen

Leif Jon Paulsen (1938), teolog, erfaring som menighetsprest, ansatt ved Stavanger bispedømmekontor, sykehusprest i Stavanger i 18 år og prest/terapeut ved Jæren Distriktspsykiatriske Senter. Studier i sorg, forfatter om dette i amerikansk og norsk fagtidsskrift, medforfatter (sammen med Marit Hølland Paulsen) av Pårørende i sorg og krise (Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning 2004/2006). Som pensjonist deltidsansatt i Stavanger Bispedømmes Samtalesenter («Stallen»). Foredragsholder innen temaene sorg, krise, psykisk helse og sjelesorg. Mailadresse leifjon.paulsen@hesbynett.no

 

Utgivelser

Pårørende i sorg og krise (2004)
Sykehuspresten (2006)