John E. Berg

John E. Berg er overlege på akuttpsykiatrisk avdeling på Lovisenberg, er også spesialist i arbeidsmedisin og har publisert nesten 50 artikler i internasjonale fagtidsskrifter. Fire lærebøker innen det sosialpsykiatriske og helseøkonomiske felt har han også vært med på å utgi som eneforfatter eller i samarbeid med kolleger. Han er også medlem i Norsk psykiatrisk forenings utvalg for helseøkonomi.

Utgivelser

Akuttpsykiatri (2008)