Jan Bjarne Bøe

Jan Bjarne Bøe er professor emeritus ved Universitet i Stavanger. Han har doktorgrad i psykiatrihistorie, og har utgitt bøker blant annet om psykiatrihistorie, barndommens historie og fortellingens betydning for å utvikle historiebevissthet.

Utgivelser:

Liv skal leves! – Å leve med en alvorlig sykdom (2015)
Pirater – fra mord til moro (2010)
Sverdet, skafottet og skalpellen – trusler mot liv og helse (2007)
Mellom vilkår og vilje – funksjonshemmede forteller (1994)