Ingvard Wilhelmsen

 

Ingvard Wilhelmsen er professor ved Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen. Han er spesialist i indremedisin, fordøyelsessykdommer og psykiatri. Godkjent veileder i kognitiv terapi. Har fra 1995 drevet en liten Hypokonderklinikk som en seksjon av Medisinsk Poliklinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Wilhelmsen har skrevet bøkene ”Hypokondri og kognitiv terapi” PAX Forlag AS 1997, ”Livet er et usikkert prosjekt” PAX Forlag 2000, ”Sjef i eget liv – en bok om kognitiv terapi” Hertervig Forlag 2004, ”Kongen anbefaler – holdninger for folket” Hertervig Forlag 2006 og ”Det er ikke mer synd på deg enn andre – en bok om ansvar og frigjøring” Hertervig Forlag 2011. Medlem av Academy of Cognitive Therapy. Fikk i 2009 Formidlingsprisen ved det Medisinsk-Odontologiske Fakultet ved UiB.

 

Utgivelser

Hypokondri og kognitiv terapi (1997)
Livet er et usikkert prosjekt (2000)
Sjef i eget liv – en bok om kognitiv terapi (2004)
Kongen anbefaler – holdninger for folket (2006)
Det er ikke mer synd på deg enn på andre – en bok om ansvar og frigjøring (2011)