Inger Eggen

 

Utgivelser

Bare jeg… – En dissosiativ identitetsforstyrrelse (2008)
Fra traumer til vonde minner (2013)