Hans Eirik Aarek

Hans Eirik Aarek (f. 1939) er pensjonert universitetslektor fra Universitetet i Stavanger. Han arbeider med et PhD-prosjekt om moderniseringen av Det norske kvekersamfunnet. Han har skrevet en rekke artikler om kvekeremner, blant annet: «En forfriskende tid i Herrens nærvær Om ånd og materie i kvekerforkynneren James Backhouses norske reiseskildringer fra 1853 og 1860» i Ordet og kjødet: Humaniora i Stavanger (2003) og «Conscription and conscientious objection in the experience of Norwegian Friends» i Quaker Studies 11/1 (2006).

Utgivelser:

Levende Religion. Globalt perspektiv – lokal praksis (bidragsyter, 2015)
Den norske Grunnlovens trosfundament – Grunnloven § 2 Jødeparagrafen (medforfatter, 2014)