Frida Haugland

 

Frida haugland, født 1996, er en norsk forfatter kjent for sin bok «Reisen til språket». Frida var seks år gammel da hun lærte sitt første ord, og da hun var ni år fant Frida ut hun hadde «afasi», eller «spesifikke språkvansker». Hun håper boka vil hjelpe andre med språkvansker og vil gi dem de samme mulighetene hun har fått.