Finn Egil Tønnessen

Finn Egil Tønnessen er professor ved Universitetet i Stavanger. Hans fagområde er spesialpedagogikk med særlig vekt på dysleksi. Han har doktorgrad i psykologi, magistergrad i filosofi og embetseksamen i teologi.

Han har undervist ved høgskoler og universitet siden 1980 og har særlig interessert seg for grunnleggende problem i forskningen (metodelære og vitenskapsteori).

Innen dysleksiforskningen er han særlig interessert i forholdet mellom språklige, psykologiske og medisinske faktorer.

 

Utgivelser

Lesevansker og livsvansker (2008)