Einar Kringlen

Einar Kringlen er psykiater og har vært professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen, siden professor i medisinske atferdsfag ved universitetet i Oslo og deretter professor i psykiatri samme sted og adm.overlege ved Psykiatrisk klinikk, Vinderen, Oslo.Hans forskning har i særlig grad konsentrert seg om arv-miljøproblemer ved alvorlige psykiske lidelser ved tvillingmetoden, men han har også vært engasjert i epidemiologisk forskning og studert den psykiatriske sykeligheten i to kontrasterende regioner, Oslo og Sogn og Fjordane.

Kringlen har skrevet en rekke lærebøker i medisinske atferdsfag og psykiatri.Av nyere bøker kan nevnes Den kliniske samtalen, Psykiatriens samtidshistorie og Norsk psykiatri gjennom tidene.Hans lærebok Psykiatri kom i sin 10.utgave i 2011.Einar Kringlen har hatt en rekke studieopphold i utlandet, blant annet ved US National Institute of Mental Health, Bethesda og ved Center of Advanced Studies in the Behavioral Sciences, Stanford.

Utgivelser

Norsk psykiatri gjennom tidene (2007)
Depresjon (2011)
Depresjon (2012)