Audhild Hjellup Lønne

Audhild Hjellup Lønne er utdannet sosiolog og har skrevet flere bøker om hvordan det er å leve med mennesker som sliter med det vi kaller psykiske lidelser. Hun har snakket mye med både barn, ungdom og voksne som lever med en vanskelig situasjon. Tidligere har hun skrevet bøker for voksne, nå skriver hun for barn. Hun synes det er viktig at også barn får snakke om hvordan de har det, hva de tenker på og hva de bekymrer seg for når de har noen i familien eller en voksen de kjenner, som er syk.

Forfatteren har en egen hjemmeside der du kan lese mer om henne.

Utgivelser

Å leve med ungdom med psykisk lidelse (2008)
Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk (2006)
Barn som lever med vold. Hvorfor blir mamma slått? (2010)
Barn som lever med rus. Hvorfor blir pappa så rar? (2010)
Barn som lever med depresjon. Hvorfor gråter mamma? (2010)