Finner du ikke det du ser etter, prøv samme søk hos PsykOpp.

Stemningslidelser

Et hefte om depresjoner og bipolare lidelser for pasienter, pårørende og andre Heftet om stemningslidelser henvender seg til personer med depresjoner og bipolare lidelser samt deres pårørende. Det er også beregnet på studenter innen helse- og sosialfag og medarbeidere i førstelinjetjenesten som har behov for økt kunnskap om emnet. Heftet om stemningslidelser egner seg også […]