Omtale av Spillavhengighet – gaming og gambling

Skulle man lage en reklameplakat som holder vann for denne boken, kunne det kanskje være: En rimelig komplett fagbok som inneholder det meste du lurer på om spill og gaming.

Boken «Spillavhengighet – gaming og gambling» er en antologi vokst ut av et spennende fagmiljø ved KoRus-Øst og Høgskolen i Lillehammer. Redaktører er sosialantropolog og spesialrådgiver ved KoRus-Øst, Stian Overå og professor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Lillehammer, Hans-Jørgen Wallin Weihe.

I tillegg til redaktørene, har boken 18 bidragsytere som samlet representerer et mangfold av forskere, klinikere/behandlere, praktikere, lærere, spillere og pårørende. Boken er begrunnet i et behov for å systematisere eksisterende kunnskap på feltet, og et ønske om å drive langsiktig fagutvikling. Boken henter mye av sin substans fra videreutdanningene fagmiljøet har etablert og drifter, særlig viktig har nok Overås eget forsknings- og doktorgradsarbeid vært for bokens tilblivelse.

Boken består av kapittelbidrag, organisert i 7 deler:
Del 1: Et kulturhistorisk perspektiv på pengespill;
Del 2: Gambling som kalkulert satsning og bedrageri;
Del 3: Data- og pengespillerens forhold til spillet/spillingen;
Del 4: Spillene folk spiller: Skole, fritid, hjem og arbeidsliv;
Del 5: Problematisk spilling: Patologi og spesielle utfordringer
og 2 deler som oppsummerer, presenterer forfatterne, referanselister, stikkordsregister og testspørsmål for læringsformål.

Skulle man lage en reklameplakat som holder vann for denne boken, kunne det kanskje være: En rimelig komplett fagbok som inneholder det meste du lurer på om spill og gaming.

Et kulturhistorisk perspektiv på spill og gaming representerer en faglig innramming av boken. Kapitlene tilbyr – hver for seg og samlet – interessante analyser av hvordan mening dannes, gjendannes og omdannes i spillerens dialog med seg selv og viktige andre. Ulike former for spill ser ut til å ha fasinert mennesker – homo ludens (det lekende mennesket) – til alle tider, de fleste steder. En rivende teknologisk utvikling har muliggjort casino og imponerende virtuelle gameropplevelser via smarttelefon, opp og ned av alles lommer. Tilgjengeligheten til spill og spillrelaterte opplevelser via nyere digitale plattformer gir dog både muligheter og trøbbel for det lekende mennesket. Boken gir god plass til positive sider ved spilling og gaming. Overdreven spilling og gaming bekymrer imidlertid både lek og lærd. Her bringes perspektiver fra avhengighetsforskningen inn, og forfatterne viser hvordan overdreven spilling og gaming er knyttet til ulike former for psykisk uhelse og risiko for marginalisering.

Redaktørene lykkes godt med å kople forskning og erfaringer fra praksis – både praksiserfaringer fra spillere/gamere og bekymrede ansatte i ulike sektorer og etater. Foresatte med behov for en oppdatering på temaet, vil også finne relevant og aktuelt fagstoff her. Boken er et godt bidrag til kunnskap om og innsikt i fenomenene spilling og gaming.

Forebygging.no

Omtalt av Vegard A. Schancke

SPILLAVHENGIGHET