Regionens eneste akademiske forlag

Hertervig Akademisk er Stavanger-regionens eneste akademiske forlag.

Utgivelser på Hertervig Akademisk er kvalitetssikret ved fagfellevurdering av anerkjente forskere, klinikere og andre spesialister innen de ulike områdene.

Bøkene holder høy faglig kvalitet og fremlegger ny forskning, gir gode forskningsoversikter og godt pedagogisk tilrettelagt undervisningsmateriell for fagfeltene, universitets- og høgskolesektoren.

Litteraturen blir fortløpende revidert etter hvert som nye forskningsresultater og ny kunnskap foreligger. Med den unike plattformen Nordisk psykiatrikonferanse Schizofrenidagene, tar vi sikte på å dekke et internasjonalt behov for spesialisert litteratur innen psykologi- og psykiatrifeltet.