Psykiske vansker hos barn og unge

Psykiske vansker hos barn og unge

310.00kr

7 på lager

En veileder for fastleger og andre i første linje.

Psykiske lidelser hos barn og unge starter ofte med tidlige, milde symptomer. Undersøkelser viser at forholdsvis få av disse unge og deres foreldre søker eller får hjelp, for sine psykiske vansker. Mange av dem er storforbrukere av primærlegene, men med kroppslige plager som «inngangsbillett». Tidlig oppdagelse av psykisk sykdom kan være avgjørende for å bedre utsiktene, både på kort og lang sikt. Kunnskap, årvåkenhet og ferdigheter hos primærlegene kan være forutsetningen for at tiltakene skal nå fram og virke. Denne veilederen fokuserer først og fremst på allmennlegens rolle, perspektiv og muligheter, men kan også være nyttig for andre som har behov for kunnskap om unges psykiske helseproblemer.

Dette er en videreutvikling av fagheftet for allmennleger: «Psykiske lidelser og psykiske vansker hos barn og ungdom – Et informasjonshefte for fastleger og andre i kommunehelsetjenesten», som barne- og ungdomspsykiater Ida Garløv første gang laget i 1997, og som siden har vært revidert to ganger. Med boken følger det en praktisk kortversjon på to sider som kan kjøpes separat for kr. 50,-.

Se Psykiske vansker hos barn og unge

Relaterte bøker