Liv skal leves! – Å leve med en alvorlig sykdom

Liv skal leves! – Å leve med en alvorlig sykdom

I boken står informantene i sentrum og forteller deres historie om hvordan de fikk diagnosen, og hvordan de levde sine liv med en alvorlig sykdom.

250.00kr

Tomt på lager

Forfatter:
Jan Bjarne
Bøe

Noen ord snur opp ned på livet. Diagnose er et slikt ord. Det markerer overgangen til en ny fase i livet, skillet mellom før og nå. Det er en rystende opplevelse å få en diagnose som kreft, ALS eller Parkinsons sykdom. Livet blir aldri det samme etter diagnosen.

Denne overgangen er full av motstridende følelser: Angst for det ukjente og for å forlate de nærmeste og å etterlate dem i sorg, angst og smerte av så mange slag. I en rar runddans møtes angst og håp. Dette kaoset springer ut av spenningen mellom det biologiske faktum at den som blir født, også må dø en gang, og om ønsket om å leve, en spenning mellom vilkår og vilje. Boken forteller om sorg, sykdom og det mørke sinn, forståelig nok. Samtidig forteller den om håp og verdighet, om hverdagsheroisme og omsorg for de nærmeste. Men – liv skal leves!

I boken står informantene i sentrum og forteller deres historie om hvordan de fikk diagnosen, og hvordan de levde sine liv med en alvorlig sykdom.

Boken henvender seg til de som har en alvorlig diagnose, til pårørende og til helsepersonell.

Se Liv skal leves! – Å leve med en alvorlig sykdom

Relaterte bøker