Innsending av manus

Har du et manus du ønsker vurdert, eller en bok-idè du ønsker å drøfte, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

På Forlagshuset Hertervig utgir vi først og fremst sakprosa: populærvitenskap, fagbøker, og dokumentarer innen feltet psykisk helse, men vi vurderer også andre kategorier.

Er du debutant mottar vi kun ferdigskrevet manus for vurdering. Har du tidligere utgitt bøker kan du også sende inn manusutkast eller prøvekapittel.

Manus/prøvekapittel sendes på e-post. (Word doc, 12 pkt. med dobbel linjeavstand) Legg ved en kortfattet presentasjon av deg selv, og en beskrivelse av bokprosjektet slik at forlaget lettere kan danne seg et inntrykk av hva dette handler om.

Manus blir først vurdert av forlagsredaktør. Er det interessant å vurdere en utgivelse vil en uavhengig konsulent gjennomgå manus og deretter gi en innstilling til forlaget.
Behandlingstid er inntil 8 uker. Manus som er sendt i papirform blir ikke returnert.

Manus sendes til post@hertervigforlag.no