Hertervig forlag

Forlagshuset Hertervig er eiet og drevet av Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning.

Vi utgir først og fremst sakprosa: populærvitenskap, fagbøker, og dokumentarer, men har en avdeling som dekker et bredere emnefelt.  består av tre forlag:

Psykiatrisk Opplysning:
Forlaget utgir et bredt spekter av folkeopplysningshefter/brosjyrer som omhandler forskjellige emner innen psykiatri og psykisk helse. Gir informasjon til pasienter, pårørende og allmennheten. I tillegg utgis spesialhefter, undervisningsopplegg og CD/DVD-er innen emnet. Litteraturen brukes også av diverse sykehus, institusjoner og organisasjoner. Litteraturen blir fortløpende revidert etter hvert som nye forskningsresultater og ny kunnskap foreligger.

Hertervig forlag:
Hertervig forlag ble etablert i 1999 da Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning besluttet å åpne opp for et større mangfold og et bredere emnespekter i sine utgivelser. Hertervig forlag har populærvitenskapelige bøker og dokumentarer (brukere og pårørendes egne historier) som hovedområder. Hertervig forlag vurderer også skjønnlitterære og andre allmenne utgivelser.

Hertervig Akademisk:
Hertervig Akademisk som er Stavangerregionens eneste akademiske forlag ble godkjent som akademisk forlag i desember 2007. Utgivelser på Hertervig Akademisk er kvalitetssikret ved fagfellevurdering av anerkjente forskere, klinikere og andre spesialister innen de ulike områdene. Bøkene holder høy faglig kvalitet og fremlegger ny forskning, gir gode forskningsoversikter og godt pedagogisk tilrettelagt undervisningsmateriell for fagfeltene, universitets- og høgskolesektoren. Litteraturen blir fortløpende revidert etter hvert som nye forskningsresultater og ny kunnskap foreligger. Med den unike plattformen Nordisk psykiatrikonferanse Schizofrenidagene, tar vi sikte på å dekke et internasjonalt behov for spesialisert litteratur innen psykologi- og psykiatrifeltet.