Om oss

Vår forlagsvirksomhet består av:

Hertervig forlag:

Vi utgir først og fremst sakprosa: populærvitenskap, fagbøker, og dokumentarer innenfor et bredt emnespekter, men har særlig vekt på psykisk helse.

Hertervig Akademisk:
Hertervig Akademisk ble etablert 2007, og er Stavanger-regionens eneste akademiske forlag. Våre utgivelser er kvalitetssikret ved fagfellevurdering ved fagfellevurdering av anerkjente forskere, klinikere og andre spesialister innen de ulike områdene og fremlegger ny forskning, gir gode forskningsoversikter og godt pedagogisk tilrettelagt undervisningsmateriell for fagfeltene og universitets- og høgskolesektoren. Litteraturen blir fortløpende revidert etter hvert som nye forskningsresultater og ny kunnskap foreligger.

PsykOpp:
Utgir psykisk helse-litteratur, informasjonshefter og nyttige verktøy til bruk for pasienter, pårørende, pedagoger og terapeuter. I tillegg utgis spesialhefter og undervisningsopplegg til bruk ved ulike institusjoner, organisasjoner og sykehus.

Hertervig forlag er eiet og drevet av Stiftelsen PsykOpp.