Unni Elisabeth Hammersvold

Unni Elisabeth Hammersvold er psykiatrisk sykepleier, og arbeider som universitetslektor ved UiS. Har nesten hele sitt yrkesaktive liv arbeidet innen psykisk helsevern og rusfeltet. Hammersvold har vært styremedlem i NSF’s Landsgruppe av psykiatriske sykepleiere i 11 år, der hun de senere årene har hatt særlig fokus på tvang innen psykisk helsevern, noe som også var tema for hennes masteroppgave i 2009.Hun kan nås på unnhvold@online.no

 

Utgivelser

Miljøterapi, en modell for tenkning, holdning og handling innen en psykiatrisk institusjon (medforfatter, revidert utgave 2011)