Trine Lise Bakken

Trine Lise Bakken (f. 1958) er forsker ph.d / cand.san. Hun leder Enhet for forskning og fagutvikling ved psykiatrisk avdeling for personer med utviklingshemning /autisme, PPU, ved Oslo universitetssykehus HF. Hun har vært leder for prosjektet «Autisme og psykiske lidelser hos voksne» i regi av det nasjonale autismenettverket. Bakken avsluttet i 2010 sitt doktorgradsarbeid som omfattet indikatorer på schizofrene psykoser, og kommunikasjon med mennesker med autisme, utviklingshemning og schizofreni.

Bakken har publisert en rekke vitenskapelige artikler innen fagområdet psykisk lidelse og utviklingshemning/autisme. Hun er medredaktør for boken «Utredning og diagnostisering : Utviklingshemning, psykiske lidelser og atferdsvansker» (2009), redaktør for «Samhandling med og uten ord» og hovedredaktør for «Psykisk lidelse hos mennesker med utviklingshemning : Forståelse og behandling». (2012).

 

Utgivelser

Utredning og diagnostisering – Utviklingshemning, psykiske lidelser og atferdsvansker (2009)
Samhandling med og uten ord (2011)
Psykisk lidelse hos mennesker med utviklingshemning – Forståelse og behandling (2012)