Trine Grønn Iversen

Trine Grønn Iversen, f. 1973, er utdannet etnolog fra Universitetet i Oslo og har arbeidet i museumsverdenen hele sitt yrkesliv. Hverdagslivshistorie ligger hennes hjerte nærmest. På Meløy bygdemuseum benyttet hun medisinalberetninger som kilde i forbindelse med en utstilling om helse og hygiene, og dette ble starten på arbeidet med boka «Legeblikk på lekfolk. Medisinalberetninger fra Lurøy legedistrikt 1855-1900». I mange år som museumspedagog på Maihaugen på Lillehammer har hun jobbet med både gammel bondekultur og med nittenhundretallshistorie. Hun har også jobbet mye med skolehistorie. Det er foreløpig bare blitt en bok, men en rekke artikler til forskjellige historiske årbøker

Utgivelser

Legeblikk på lekfolk (2011)