Torstein Jørgensen

Torstein Jørgensen (f. 1951) er professor i kirkehistorie ved Misjonshøgskolen i Stavanger. Hans forskningsfelt er historiske religionsskifteprosesser, kirke og religion i skandinavisk middelalder og nyere norsk kirkehistorie i et internasjonalt perspektiv. Han har produsert en rekke artikler og bøker om ulike kirkehistoriske emner, og innehar diverse verv i internasjonale forskningsnettverk.

Utgivelser:

Levende Religion. Globalt perspektiv – lokal praksis (bidragsyter, 2015)