Tomas Sundnes Drønen

Tomas Sundnes Drønen (f. 1968) er professor i globale studier og religion ved Misjonshøgskolen i Stavanger. Drønen har studert, bodd og arbeidet lengre perioder i Frankrike, Sør-Afrika og Kamerun. Han har publisert bøker og artikler om religionsmøter i Afrika, globalisering og interkulturell kommunikasjon. Han leder for tiden et forskningsprosjekt om migrantmenigheter i Norge.

Utgivelser:

Levende Religion. Globalt perspektiv – lokal praksis (bidragsyter, 2015)