Sunniva Rouimpier

Sunniva Rouimpier er utdannet sosionom og har en mastergrad i sosialt arbeid.

Utgivelser

Breiavatnet – hjertet i Stavanger