Siri Grundnes Brodahl

Siri Grundnes Brodahl (f. 1984) er utdannet vernepleier og arbeider ved SIHF Avdeling for habilitering, barneseksjonen i Hedmark. Hun jobber også med søsken som pårørende og holder foredrag om søskenperspektivet.