Silje Trym Mathiassen

Silje Trym Mathiassen (f. 1966) er cand. theol. og arbeider som dialogprest ved Kirkelig Dialogsenter Stavanger, og kapellan i Stavanger Domkirke. Hun har 20 års erfaring med
arbeid innen alternativ terapi og har spesialkompetanse innen nyåndelige praksiser, kontemplativt og meditativt arbeid. Hun har mastergrad i religionsvitenskap med en studie av meditasjon.

Utgivelser:

Levende Religion. Globalt perspektiv – lokal praksis (bidragsyter, 2015)
Nævær: Mindfulness og meditasjon i kristen tradisjon (medforfatter, 2015)