Per Vaglum

Per Jørgen Wiggen Vaglum er en norsk lege, psykiater og professor ved Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring som veileder i psykoterapi.

Utgivelser

Den første pasienten
Oss imellom – Om relasjonenes betydning for mental helse