Patrick A. Vogel

Patrick A. Vogel er leder for et prosjekt i behandling av tvangslidelser ved hjelp av videokonferanse og telefon. Metoden har vist seg å gi like gode resultater som ansikt til ansikt-terapi  (ERP-terapi). i en åpen trial. Nå gjentas dette for 10 pasienter vs 10 som får selvhjelpsbok (Foa & Kozak) og 10 som får venteliste.

Vogel har ledet et prosjekt i behandling av sosialfobi ved hjelp av Adrian Wells metoder. To studier er gjennomført og dataene blir analysert nå: Studier av endringer i selvbildet som mediator i psykoterapi. Over 200 pasienter er med i utvalget. Det ser ut at dette er en viktig faktor som bør vies mer oppmerksomhet i våre terapier. Det andre studiet innebærer studier av personlige egenskaper hos nye profesjonsstudenter som er viktig i deres fremtidige rolle som psykoterapeuter.