Merete Glenne Øie

Merete Glenne Øie er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 1992,  dr.psychol i 1999 og spesialist i klinisk nevropsykologi i 2002. Hun har i  20 år arbeidet klinisk og forskningsmessig med spørsmål knyttet til kognitiv funksjon og nevropsykiatri. Glenne Øie har publisert flere internasjonale fagartikler og bokkapitler om kognitive forstyrrelser ved nevropsykiatriske lidelser, og har omfattende undervisningspraksis. Hun er forskningsrådgiver ved Sykehuset Innlandet, førsteamanuensis II ved Psykologisk Institutt UIO, og hun har nevropsykologisk privatpraksis. Fokus for hennes forskning og undervisning er kognitiv svikt ved psykiske lidelser (særlig psykoser og ADHD) og rusmisbruk, hvordan forstå, kartlegge og tilrettelegge for vanskene.

mail@mereteoie.no

Utgivelser

Kognitiv svikt ved psykotiske lidelser