Marta Høyland Lavik

Marta Høyland Lavik (f. 1970) er postdoktor ved Stavanger universitetssjukehus/Misjonshøgskolen i Stavanger, og «Research Associate» ved Universitetet i Stellenbosch, Sør- Afrika. Ho har publisert fleire artiklar frå forskingsprosjektet om Bibelens tyding for menneske som lever med langtkomen
kreft, til dømes: «Palliative pasientars forhold til bibeltekstar» i Omsorg: Nordisk tidsskrift for palliativ medisin (2013/4).

Utgivelser:

Levende Religion. Globalt perspektiv – lokal praksis (bidragsyter, 2015)