Kari G. Hempel

Kari G. Hempel (f. 1950) er førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Stavanger. Religionens betydning i forbindelse med migrasjon og religiøse endringer er hennes forskningsområde. Hennes doktorgrad i historie fra 2012 omhandler norskamerikanske
menigheter. Hun har også forsket på kvinners stilling i norske immigrantmenigheter i USA.

Utgivelser:

Levende Religion. Globalt perspektiv – lokal praksis (bidragsyter, 2015)