Kari Ersland

Kari Ersland er fastlege, spesialist i allmennmedisin og veileder i kognitiv terapi.