Jan Haslerud

Jan Haslerud er spesialist i psykiatri og overlege ved Stavanger Universitetssjukehus. Siden begynnelsen av 70-tallet har han jobbet for å sette psykiatrien i fokus, og i 1988 tok han initiativet til opprettelsen av Psykiatrisk Opplysningsfond sammen med blant andre Gerd Ragna Block-Thorsen. Stiftelsen har siden drevet et utstrakt folkeopplysningsarbeid ved å gi ut litteratur om psykiatri og psykiske lidelser.

Haslerud er i norsk sammenheng en av pionerene bak anerkjennelsen av dissosiative lidelser som en sentral lidelse hos traumatiserte. Han har vært spesielt opptatt av overgrepsofre som en svært sårbar gruppe. Han ga ut boken ”Dissosiative lidelser” i 2005 om sinnets reaksjoner på ekstreme gjentatte påkjenninger.

Haslerud er opptatt av betydningen av å ”styrke kroppen og sinnets egne helbredende krefter”, slik at mennesker med kroniske psykiske lidelser gjennom riktig behandling, oppmuntring,  og oppfølging kan lære seg å leve med sykdommen og samtidig oppleve livskvalitet.

 

Utgivelser

Mestringsbok ved angstlidelser
Mestringsbok ved tvangslidelser