Ingelin Testad

Ingelin Testad er en forsker og senterleder ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling. Hun er også blitt professor ved University of Exeter i England.