Gudrun Auestad

Gudrun Auestad er psykiatrisk sykepleier med mastergrad i selvmordsforebygging. Hun har jobbet i psykisk helsevern de siste 20 årene. De siste syv år i «TIPS»- prosjektet ved Stavanger Universitetssykehus. For tiden jobber hun ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging www.rvts.no/vest  i fagteam for selvmordsforebygging. Auestad er også veileder i kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare» www.vivatselvmordsforebygging.net  i region vest.  

 

Utgivelser

«Forebygging av selvmord-jeg vil ikke dø, men jeg orker ikke leve» (2009)