Geir Thingnæs

Geir Thingnæs er klinisk sosionom med veilederutdannelse i kognitiv terapi. Han har jobbet ved Stavanger universitetssjukehus, Psykiatrisk divisjon siden 1982

Utgivelser

Mestringsbok ved posttraumatisk stresslidelse (2005)
Mestringsbok ved angstlidelser (2008)
Mestringsbok ved psykose (2010)
Mestringsbok ved stemningslidelser (2012)
Mestringsbok ved tvangslidelser (2012)