Erling J. Pettersen

Erling J. Pettersen (f. 1950) er biskop i Stavanger og ble innsatt i embedet i 2009. Han har vært direktør i Kirkerådet, konfirmasjonskonsulent for Kirkerådet, universitetslærer, forsker, prest og misjonær i Brasil.

Utgivelser:

Levende Religion. Globalt perspektiv – lokal praksis (bidragsyter, 2015)