Else M. Tungland

Else M. Tungland er Cand. Sociol fra Universitetet i Oslo med bakgrunn IRIS og IGOR.

Har skrevet På dypt vann – pionèrdykkerne i Nordsjøen i 2004