Arne Repål

Arne Repål er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen, og er spesialist i klinisk psykologi. Han er godkjent veileder i kognitiv terapi, er redaktør av Tidsskrift for Kognitiv Terapi, og har deltatt i ulike nasjonale arbeidsgrupper. Ved siden av egne bøker har Repål bidratt med kapitler i ulike fagbøker og skrevet artikler innen ulike emner i forskjellige tidsskrifter.

Utgivelser

Trange rom og åpne plasser: hjelp til mestring av angst, panikk og fobier (1997)

Mestring av psykoser: Psykososiale tiltak for pasient, pårørende og nærmiljø (2000/2009)

Den indre Samtalen (2000)

Lykketyvene: Hvordan overkomme depresjon (2002)

Angst (2004)

Håndbok i kognitiv terapi (2008)

En annen virkelighet (2011)

Sjalusi. Kjærlighetens skyggesider (2012)