Anne Berit Eie Thorbjørnsen

Anne Berit Eie Torbjørnsen er sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie, veiledning og etikk, og master i endringsledelse. Hun har yrkeserfaring fra utdanning, DPS og psykisk helsetjeneste i kommunen. Jobber som Oversykepleier på Sola DPS med fokus på fagutvikling.