«Alexander L. Kielland-ulykken»

Intervjuer med mer enn 250 involverte har gitt innblikk i sider ved ulykkeshendelsen og etterspillet som tidligere ikke har vært kjent. Feil og mangler som ikke har blitt rapportert, tilbakeholdelse av informasjon, trusler om sanksjoner, og en fransk granskningsrapport som gikk under radaren i Norge, gir grunn til å stille spørsmål ved om vi har […]

Er du hypokonder?

Fabelaktig intervju med Ingvard Wilhelmsen. Han er blant landets klokeste og mest interessante foredragsholder, og sist, men ikke minst den morsomste. Les intervjuet i A-magasinet (no 38) hvor Wilhelmsen henviser til «Konge-holdningen» som han har skrevet bok om.  «Kongen anbefaler – holdninger til folket» er nå kommet ut i lett revidert utgave.  

Omtale av Spillavhengighet – gaming og gambling

Skulle man lage en reklameplakat som holder vann for denne boken, kunne det kanskje være: En rimelig komplett fagbok som inneholder det meste du lurer på om spill og gaming. Boken «Spillavhengighet – gaming og gambling» er en antologi vokst ut av et spennende fagmiljø ved KoRus-Øst og Høgskolen i Lillehammer. Redaktører er sosialantropolog og […]

Hvem er du? Miljøterapi som terapeutisk relasjonsarbeid

Hvem er personen bak diagnosen? Hva betyr symptomene? Hvordan skapes og utvikles en god postatmosfære? Hvilken betydning har det hvordan personalet omtaler pasienten? Hvordan kan studenter og nyansatte bidra til kunnskapsutvikling ved en sengepost? Hvordan kan lederen legge til rette for at posten er i stadig utvikling? Dette er sentrale spørsmål i Hvem er du? […]

INGVARD WILHELMSEN SELVHJELPSTRILOGIEN

3 bestselgere – samlet i én bok! HVIS IKKE DU ER SJEFEN I LIVET DITT, HVEM ER DET DA? Noen tror de er for gamle til å endre seg. Andre mener at det er på høy tid å gjøre noe før det er for sent. Hvilken av disse holdningene du velger, avgjør hvor mye du får ut […]

Mennesket Fartein Valen

Det er mange myter om komponisten Fartein Valen som menneske. Han skal ha vært trist, innadvendt, ja, nærmest folkesky. I denne boken har forfatteren, gjennom å hente frem private brev, latt komponistens egen stemme tegne trekk i bildet av ham som menneske. Fartein skrev mange brev til søsteren hjemme i Valevåg. Disse rommer mange små […]

Hvorfor spiller vi og hva er det som driver oss?

Spill og spilleproblemer – avhengighet, underholdning-, tids- og pengesløseri FORFATTERE: HANS-JØRGEN WALLIN WEIHE OG CARSTEN SYVERTSEN PENGESPILL (GAMBLING) Det er mange historiske eksempler på uvettig pengespill. Klassikeren er Dostojevskijs nesten selvbiografiske bok «Spilleren» (1889 og senere utgaver). I Norge har vi tilsvarende eksempler som forfatteren Knut Hamsun og maleren Edvard Munch, og dessverre svært mange […]

Levende religion

HVORDAN VISER GLOBALE FORHOLD IGJEN I LOKAL, RELIGIØS PRAKSIS? På hvilke måter kommer mangfoldet i religiøs praksis til uttrykk i Norge i dag – og hvordan kom slikt mangfold til uttrykk tidligere? Levende religion utforsker aktuelle trender innen religionsforskningen, som globalisering, religiøs praksis og hverdagsreligion gjennom å se på lokale, religiøse manifestasjoner. Med Rogaland og […]

Alderismen

Samfunnet prøver krampaktig å holde seg unge, samtidig som vi utsetter eldre personer for krenkelser og omsorgssvikt. I Norge utsettes eldre personer for krenkelser og omsorgssvikt i en så stor grad at helsemyndighetene er alvorlig bekymret for deres situasjon. Beskrivelser av ulovlig tvang, frihetsberøvelse, nedlatende behandling og spesielt underernæring, er kjente gjengangere både i tilsynsrapporter […]