Psykopp nr. 3, 2017 Et magasin om psykisk helse

kr 75,00

Kategorier: ,

Beskrivelse

I Psykopp nr. 3 – 2017,  kan du blant annet lese mer om dette :

I juni i år leverte Barnevoldsutvalget sin rapport til barne- og likestillingsministeren. Psykologspesialist Dag Øystein Nordanger er nestleder i utvalget, og i artikkelen «Sviket mot de yngste av oss» forteller han om de sterke inntrykkene fra arbeidet og hva som ligger bak utvalgets krystallklare konklusjon.

39 000 barn mobbes på skolen, men mobbingen begynner allerede i barnehagen. Forebygging kan utgjøre hele forskjellen, sier Pål Roland, dosent ved Læringsmiljøsenteret i Stavanger. Les: «Mobbing virker. Det er derfor det skjer».

Irvin D. Yalom er en amerikansk forfatter og professor i psykiatri. Hans litteratur er om møtekunsten, og møtene han vier seg aller mest til, er parforholdene mellom psykoterapeuten og pasienten, skriver Finn Skårderud i artikkelen «Møtekunstneren».

Barnefattigdom: -Nå må vi ta forskningen lenger og ikke bare beskrive hva vi finner, for vi har allerede mye kunnskap om at dårlig familieøkonomi påvirker barna. Denne uttalelsen kommer fra psykolog Tormod Bøe, og han vet han snakker om. Han har forsket på psykiske vansker som følge av sosiale ulikheter, og gjort funn som viser at barn som vokser opp i familier med lavere sosioøkonomisk status påvirkes av foreldrenes økonomi.

Farlig Taushet: Mange overgrepsofre tier i årevis om det de er blitt utsatt for. En ny studie viser at desto lengre man bærer på slike traumer alene, desto flere symptomer på posttraumatisk stress, angst, depresjon, og søvnvansker kan man få som voksen. Iris Mulder Steine leverte sin doktogradsavhandling om emnet i 2017. I intervjuet med Steine utdyper hun dette studie og om konsekvensene dette får.

-Vi er forskjellige. Jeg heier på alle som ser hverandre. Det er verdier som holder i det lange løp. Ordene kommer fra Fylkesmann i Rogaland, Magnhild Meltveit Kleppa, og er ett av flere innspill hun har til den pågående verdidebatten. Du møter henne i portrettet.

Schizofrenidagene 2017, tittelen er Roots and Shoots – past events and present minds. Hvorfor har du blitt som du er? Er vi produkt av våre erfaringer, spiller biologi den største rollen som formgiver, eller er det miljøet vi vokser opp i? Eller litt av alt? Og viktigst; Hva skal til for at vi skyter nye skudd og vokser som mennesker. Magasinet Psykopp har i dette nummeret konferansens tematikk som en rød tråd, og flere av artiklene har sitt utspring i årets program.