Psykopp Nytt nr. 3, 2016

kr 75,00

Psykopp Nytt er en informasjonsarena og et magasin for psykiatri, psykologi og psykisk helse. Bladet blir utgitt fire ganger i året.

Kategori:

Beskrivelse

I PsykOpp Nytt nr. 3, 2016 kan du lese om blant annet:

PORTRETT: Jannes jern i ilden. Til å være så nærtagende stikker Janne Stigen Drangsholt nakken nokså langt fram. Den slags selvskading må tydeligvis til når man vil ut av elfenbenstårnet.

LIVET & SKOLEN: MOBBING. Vestby kommune har ansatt en psykolog for å redusere mobbing. Målet er bedre barnehage- og skolemiljø, mindre mobbing og lavere terskel for å si fra om krenkelser.

JOBBFAST: HJELP TIL DE SOM MOBBES PÅ JOBB: Landets eneste utredningstilbud for mennesker som blir mobbet på jobb har stor pågang.

INGEN SNARVEIER TIL ET MOBBEFRITT ARBEIDSLIV: Et trygt og forutsigbart arbeidsliv motvirker mobbing. Det finnes ingen snarveier for å komme dit – vi må tenke helhetlig, forteller doktorgradstipendiat Kari Einarsen.

NY FAGBOK: MILJØTERAPI SOM TERAPEUTISK RELASJONSARBEID: Hvem er du? Det er et viktig spørsmål i arbeidet med miljøterapi som relasjonsarbeid.

GUTTEN I SPEILET: Både skolehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten ytrer bekymring knyttet til økt kroppsfokus blant unge gutter.

LPPs medlemssider.

Du liker kanskje også…