Psykopp Nytt nr. 1, 2016

kr 75,00

Et magasin om psykiatri, psykologi og psykisk helse. Utkommer med 4 nummer  i året.

Les mer: DA ELEVENE KASTET MASKEN

 

Kategori:

Beskrivelse

Psykopp Nytt nr. 1, 2016 tar for seg et av de mest alvorlige og vanskelige emnene nemlig vold mot barn. Øivind Aschjem, som har gjort det å hindre og lindre som sin livsoppgave, er vårt portrett. Han forteller om krenkelser mot de yngste blant oss. Krenkelser som handler om redsler, fysisk og psykisk vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Han ser de store konsekvensene av vold i nære relasjoner, at de ofte har evigvarende effekt. Til oss voksne sier han; – Se barnet! Vi har plikt til å reagere hvis vi vet noe om en situasjon.

I artikkelen «Den helsefarlige kulturskvisen». Jonas Rønningsdalen Kunst har i sin ferske doktoravhandling tatt for seg den risikoen for psykisk uhelse flerkulturelle i Norge kan utsettes for i skvis mellom sin egen minoritetskultur og majoritetskulturen.

Det handler om spilleavhengighet i artikkelen «Spill og spilleproblemer – avhengighet, underholdning – tids – og pengesløseri». Dette er et tema som vekker mange sterke meninger og ikke minst følelser. Hvorfor spiller vi? Hva er det som gjør at gambling, veddemål og andre spill alltid har vært en del av vår historie, og hva er det som driver oss?

Anna Freud førte psykoanalysen videre etter sin berømte far, Sigmund Freud. Hun er en av de mest kreative tenkere i psykoanalysens historie. Hennes arbeid har hatt stor betydning for utviklingen av terapeutisk arbeid med barn, og for forståelsen av barns psykologiske utvikling. Bli bedre kjent med henne i vårt historiske portrett av henne i dette nummeret.

 

 

Du liker kanskje også…