Psykopp Nytt 2009 nr. 1

kr 49,00

Varenummer: 304 Kategori:

Beskrivelse

I PORTRETTET: På kort sikt er et Viking-mål toppen av lykke for Jan Olav Johannessen, leder for Norsk Psykiatrisk Forening og sjefslege ved psykiatrisk klinikk i Stavanger. På lang sikt har han i grunnen mye han skulle ha sagt. Blant annet er han forundret over at vi som bor i verdens rikeste land, i verdens rikeste tid ikke stiger på lykkemålingene, og at vi ikke har gjort det siden 1995. – Undersøkelser viser at vi var lykkeligere under krigen. Hvordan kan det ha seg, undrer han.

Å SKJØNNE SCHIZOFRENI: Schizofreni er en av de store gåtene i moderne biomedisin. Pasientene blir alvorlig syke, men det er ikke funnet noen åpenbare feil i hjernen, eller i arvestoffet som forklarer tilstanden.

KUNSTNERPORTRETTET: Christine Lange Kielland 1843-1914 var en radikal kvinne av 1800-tallet. Bedre kjent er hun nok som Kitty Kielland og søster av Alexander Kielland. Hun levde i en tid hvor hun som kvinne hadde forventninger om ekteskap og fødsler rettet mot seg. Men Kitty giftet seg aldri, og hun fikk heller ingen barn.

NYE TVANGSREGLER I PASIENTRETTIGHETSLOVEN: 1. januar 2009 trådte det nye kapittel 4A i pasientrettighetsloven i kraft. Hensikten er at lovreglene skal begrense og forebygge bruken av tvang i helsetjenesten.

SPIRITUALITET ELLER SCHIZOFRENI: – Ville de store åndelige mestrene blitt diagnostisert som psykotiske eller schizofrene hvis de fortalte dagen psykologer om sine tanker og opplevelser? Spørsmålet er det Rafael Redondo som stiller. Han har skrevet boken ”Regresjon eller innsyn, schizofreni eller spiritualitet – en tilnærming” til bruk i masterkurset ”Alternativ Terapi” ved det psykiatriske sykehuset i Basurto i Bilbao.