Psykopp nr. 4, 2017 Et magasin om psykisk helse

kr 75,00

Kategorier: ,

Beskrivelse

I Psykopp nr. 4 – 2017,  kan du blant annet lese mer om dette :

Når man sammenfatter forskning finner man at nesten alle studier konkluderer med at sosial støtte er en buffer for en sorgrammet. Både unge og eldre sørgende kjenner støtten fra familie og venner som helt avgjørende for å komme gjennom sorgen. Det påpeker Atle Dyregrov, spesialisten i klinisk psykologi som ser det som sin oppgave å nettopp legge til rette for samspill i sorgrammede familier.

Regissør, Gunhild Asting ble sammen med hovedpersonene i tv-serien Stemmene i hodet, Ruth Andrea, Maria og Benjamin, tildelt Schizofrenidagenes ærespris for nybrotts antistigmaarbeid rundt Schizofreni. Asting har et ekstra våkent blikk for dem som ikke roper høyest blant oss. – Det er viktig at vi retter søkelyset mot menneskers iboende ressurser, både i behandlingsapparatet og i samfunnet som helhet, sier hun, du møter henne i portrettet.

Aksel Fugelli forteller om hvordan faren Per møtte døden. Mens Per Johan Isdahl snakker om bakgrunnen for sin nye bok om spiseforstyrrelser. Måltidsforstyrelser, en erindringsbok, en slags dagbok fra Isdahls behandling av pasienter med spiseforstyrrelse gjennom de siste 20 årene.

I dette siste magasinet i 2017 deles mye erfaring og kunnskap ervervet gjennom et liv. Som også i den flotte diktdialogen mellom Helge Torvund og Ren Powell.

Samtidig er det godt å vende ører og øyne mot de unge. Denne gang kommer elever fra Randaberg videregående skole til orde med sine tanker om psykisk helse blant unge. – Det trengs at samfunnet aksepterer at folk er annerledes, skriver en av dem.

God lesning!