Psykopp nr. 1, 2018 Et magasin om psykisk helse

kr 89,00

Kategorier: ,

Beskrivelse

I Psykopp nr. 1 – 2018,  kan du blant annet lese mer om dette:

Teknologi og psykisk helse er temaet for årets første nummer av Psykopp. Mange har lenge vært opptatt av hvordan teknologien kan brukes til å hjelpe folk. Noen av dem møter vi her, blant andre psykolog Svein Øverland,som gjerne har hentet fram et kjent sitat av den danske filosofen Søren Kierkegaard for å motivere sin tenkning:

«At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.» Finne et menneske der han er og begynne der, altså.

Det er ikke sikkert at unge i dag, som trenger noen å snakke med, kaster seg på telefonen til en hjelpelinje. I følge en av de andre intervjuede i dette nummeret, psykolog Jone Bjørnestad, er det ganske så usannsynlig. Han gjør et poeng av at de unge ikke ringer. Her kommer blant annet app’er, chattetjenester, e-terapi og andre digitale tjenester inn i psykisk helsevern.

I utkanten av den diskusjonen og utviklingen melder det seg raskt flere spørsmål ved effekten av å sitte eller gå med nesa ned i en skjerm. Kan digitale medier hjelpe mot ensomhet, eller føre til ensomhet? Hva betyr en oppvekst i teknologiens verden for barn? Skjer de teknologiske endringene så fort, overtar de sosiale mediene så raskt, at vi ikke rekker å måle effekten av det før det er for sent? Og videre, hva med kunstig intelligens? Slår du maskinlæring og big data sammen får du ganske så kraftfulle verktøy – og ganske så gode grunner til å spørre hva dette betyr juridisk og etisk, for samfunnet som helhet – og for hver enkelt av oss.

Vi har en tendens til å overvurdere store endringer. Teknologiutvikling blir gjerne overvurdert på kort sikt, og undervurdert på lang sikt, sier Einar Duenger Bøhn i dette nummeret. Vi bør kanskje lytte til ham.