Oss imellom

kr 299,00

Varenummer: ISBN 9788282170017 Kategori: Stikkord: , ,

Beskrivelse

Alle vet at nære relasjoner til de vi omgir oss med, har stor betydning for hvordan vi lever våre liv og hvilken livskvalitet vi oppnår. Vår mentale helse avgjøres i stor grad av hvilke nære relasjoner vi var i som barn og er i som voksne. Likevel har psykiatrien de siste årene vært mer opptatt av å stille riktig diagnose enn å vurdere pasientens relasjonsforhold.

Boken tar opp temaet i hele sin bredde, og belyser relasjonens betydning i alt fra genetikk til samfunnspsykiatri. Den gir en innføring i viktige relasjonsbegreper og gir en oppdatering på den seneste forskningen innen feltet. Det blir satt søkelys på relasjoners betydning innen så ulike behandlingstilnærminger som farmakoterapi og familiearbeid, institusjonsbehandling og tidligintervensjon.

Det pekes på relasjonenes betydning for sykdomsutvikling, men også på hvordan positive, gode relasjoner kan brukes i en tilfriskningsprosess og for å forhindre tilbakefall. De ulike kapitlene er skrevet av fagfolk som alle har klinisk erfaring og spesialkunnskaper på sitt område, og boken er ment både som en innføringsbok for nybegynnere og en oppsummerings- og inspirasjonsbok for mer erfarne behandlere.

(Revidert utgave 2008)

Forfatter: Stein Oppjordsmoen, Per Vaglum, Gerd-Ragna Bloch Thorsen (red.)